HR-KONSULT 2017-12-05T13:28:13+00:00

Hyr HR-konsult med rätt kompetens

Vi hjälper dig med den rätta kompetensen för
ditt specifika behov

Hyr HR-konsult till rollen som HR-chef, generalist eller specialist på hel- eller deltid

Inom affärsområdet HR-Konsult erbjuder vi Interim-konsult för roller inom hela HR-området, specialister och ledare, HR-handledare/coach samt HR-chef part-time.

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi tar oss an uppdrag som HR-chefer och HR-specialister/generalister/Business Partners och står till våra kunders förfogande för att upprätthålla, och vid behov, även utveckla befintlig HR-funktion såsom vid föräldraledighet, tjänstledighet, sjukskrivningar, inför nya rekryteringar eller vid tillfälliga arbetstoppar.
KONTAKTA OSS!

HELHETSPERSPEKTIV

Vi erbjuder erfarna konsulter med ett helhetsperspektiv på HR-rollen som kan ersätta eller initiera rollen som HR-chef inom vilken bransch som helst.

SPECIALISTROLLER

Vi erbjuder seniora specialister inom HR som kan arbeta med ett eller flera specifika områden/kompetenser där ni finner behov just nu och även en tid framöver.

Exempel på situationer där vi kan stå till tjänst:

  • När ni behöver hyra in en interim HR-konsult som ersätter er befintliga HR-chef, över en specifik tid eller tills vidare.
  • När ni inte har en HR-chef men märker att ni har behov av hjälp inom HR, till exempel i form av en inhyrd HR-konsult.
  • När ni behöver specifik kompetens inom något av HR:s områden, tidsbegränsat eller tillsvidare.

Vill du hyra en HR-konsult med rätt kompetens för ditt specifika uppdrag?

KONTAKTA OSS!