HR-chef 2017-12-05T13:25:16+00:00

Modern HR skapar behov av specialister

HR-specialister inom varje HR-område hjälper dig att
behålla fokus på affären

Tillsätt en interim-konsult som hjälper er där behovet är som störst och som stöttar och driver ert HR-arbete framåt

Många HR-chefer som vi träffar känner en frustration över att förväntningarna blir allt högre på vad HR behöver leverera, men att kunskap, kapacitet och tid inte alltid räcker till. Många gånger sliter man med grundläggande operationella rutiner och policies som måste vara på plats innan det går att lägga mer tid på den mer affärsutvecklande, strategiska delen av HR.

HR blir en allt viktigare funktion för att företaget ska utvecklas. När företaget växer och HR intar sin självklara plats i företagsledningen behövs specialister inom olika HR-områden för att företaget ska fortsätta utvecklas mot affärsmålen.  

Exempel på situationer då vi kan hjälpa till:

  • Ni behöver omgående mer kapacitet på HR-avdelningen eller vill ersätta en person som går på föräldraledighet, tjänstledighet eller blir sjukskriven. Då kan en interim-konsult vara lösningen.
  • Ni genomför förändringar på företaget och behöver hjälp inom ett antal specifika projekt som måste dra igång för att leverera mot verksamhetens förväntningar.
  • Förändringar inom företaget gör att ni behöver säkerställa att ni behåller och rekryterar rätt kompetens. Det är en utmaning att hinna fylla på med rätt personer i den omfattning det behövs och det är hård konkurrens om talangerna på marknaden. Vi kan hjälpa er med rekrytering. 
ta hjälp av en interim-konsult

Vi kan hjälpa dig som HR-chef med följande tjänster:

HR-KONSULT

Vi hjälper er med den kompetens
ni behöver

LÄS MER!
Tjänster-HR-projekt-2

HR-PROJEKT

Vi hyr ut specialister inom HR för era specifika projekt

LÄS MER!

REKRYTERINGSTJÄNSTER

Vi hjälper er rekrytera eller hyr ut en rekryterare till er

LÄS MER!

Nytt från bloggen

Gör dig av med ”problemet”

Gör dig av med ”problemet”!

 

Varför väljer man som chef att behålla en medarbetare som inte presterar, har beteenden som inte […]

Behöver du stöd i din roll som HR-chef?

KONTAKTA OSS!