Alla ska älska sitt jobb…

Normen i arbetslivet numera är att alla skall älska sitt jobb! Gör man inte det; klagar man högt på att man har jobbiga kunder, usel chef eller kass arbetsmiljö, kommer man få blickar på sig. Inte vilka som helst för blickar utan dömande blickar. I dagens samhälle får man inte ogilla sitt jobb, inte ens för en nanosekund, varken tillfälligt eller tillsvidare.

Pratar man runt med medarbetarna på kontoret kommer man nog märka att det stämmer; alla älskar sitt jobb. Men varför? Beror denna fruktansvärt höga och fina kärleken mot jobbet på företaget? På chefen? På kulturen och inspirationen man som arbetsgivare utsätter sina medarbetare för dagligen?

 

Annars går man vidare

Går man in på exempelvis Stockholms Universitets hemsida och läser igenom alla kurser som går att läsa på universitetet märker man snabbt att allt är möjligt. Vill jag bli nästa Harry Potter löser nog Stockholms Universitet det åt mig genom några seminarier och inlämningsuppgifter på kursen Harry Potter-vetenskap. Är man tillräckligt envis och ambitiös, tar tag i det man vill kan man bli vad som helst! Det är nog också en av de stora anledningarna till att folk idag älskar sina jobb. Älskar man inte sitt jobb söker man sig vidare.

Kärlek för jobbet kanske har ett samband med framgångsrika karriärmänniskor? Vi alla vet att man inte kan bli framgångsrik om man inte brinner för det man gör. Som arbetsgivarpart vill jag hellre att medarbetarna jobbar för att de tycker det är kul än för att enbart kunna betala räkningar. Hur kännetecknas då en sådan passion för jobbet?

 

Vad är passion?

Passion är ett abstrakt begrepp. Ett begrepp som betyder olika för alla människor och som dessutom, visar sig olika i alla människor. Det går dock att hitta några samband med drivna människor som drivs av passionen de känner för sina jobb:

  1. människor som brinner för sitt jobb sporras ofta av utmaningar
  2. den som är passionerad över sitt jobb brukar ha en historia över hur hen hamnade i branschen i fråga
  3. en passionerad medarbetare är självständig och behöver sällan någon som håller en i handen
  4. envishet är ett kännetecknande personlighetsdrag hos de passionerade
  5. älskar man sitt jobb har man inte vårt att öka motivationen hos andra i gruppen också!

Detta hänger ihop med arbetsmarknadsutvecklingen där individen är den som uppfattas ansvarig för sin situation. Vem skulle inte älska jobba med ett flexibelt jobb där den anställda har möjlighet att jobba hemifrån, från ett fik eller kontoret med en möjlighet för sovmorgon mitt i veckan. Flexibilitet som härdas från en tilltro från arbetsgivaren till sina anställda.

Sammanfattningsvis är det inte chefen, företaget, kulturen eller något annat hos arbetsgivaren som är orsaken till den kärlek som medarbetaren känner för sitt jobb, för den passionen. Det är allt medarbetarens egen förtjänst, egen personlighet och medarbetarens eget driv. Arbetsgivaren kan dock, och skall, hjälpa till att väcka denna passion genom att skapa möjligheter för den anställda att uttrycka sin kärlek för jobbet.

Theresa Holmberg för Active HR