Affärsdriven HR hjälper dig
lösa många utmaningar

Vi vet vilka utmaningar du står inför och hjälper dig med dem

Utmaningar inom HR

Medarbetarna är den viktigaste resursen för företag och dessa är i många fall kritiska för att affären ska utvecklas. Det ställs allt högre krav på verksamheten att leverera i högt tempo och därmed får HR många bränder att släcka. I en inte alltför sällan slimmad HR-organisation räcker tiden inte alltid till för att hinna arbeta med det strategiska-HR arbetet för att nå organisationens mål.

För att HR-funktionen ska fungera effektivt och stötta verksamhetens utveckling behöver samtliga delar inom HR finnas med på agendan. Vi har tittat på det i 3 olika delar:

Operationell HR

Utveckling och avveckling av personal och organisation

Rekrytering

Exempelscenarion

Operationell HR

  • Företaget har vuxit och ni behöver någon som vet hur ni ska hantera personalfrågorna som dyker upp.
  • Ni behöver få policys och processer på plats.
  • Cheferna behöver stöd i sina ledarroller.

Utveckling och avveckling av personal och organisation

  • Ni behöver resurser som hjälper er att titta på organisationens ledarskapsutveckling, kompetensutveckling och kompetensförsörjning.
  • Cheferna har svårt att räcka till då det är  många nya problem som dyker upp när organisationen förändras. Ni behöver se över deras situation och hjälpa dem att utvecklas i sitt ledarskap.
  • Ni behöver en affärsdriven HR-strategi för hur HR ska arbeta för att stötta organisationen att nå sina mål.
  • Ni behöver avveckla och vill se till att ni agerar på rätt sätt.

Rekrytering

  • Ni har varken tid eller resurser till att göra den rekrytering ni har behov av.
  • Ni vill ha en “egen” rekryterare inhouse för kommande rekryteringar.
  • Ni rekryterar själva men känner att ni behöver stöd i processen.

Känner du igen dig?

Vi tar oss an uppdrag som HR-chefer och HR-specialister/generalister/Business Partners och står till våra kunders förfogande för att upprätthålla och vid behov även utveckla befintlig HR-funktion vid exempelvis föräldraledigheter, sjukskrivningar, inför nya rekryteringar eller tillfälliga arbetstoppar.
KONTAKTA OSS!