Hyr HR-konsult med rätt kompetens

Vi hjälper dig med den rätta kompetensen för
ditt specifika behov

Hyr HR-konsult till rollen som HR-chef, generalist eller specialist på hel- eller deltid

Inom affärsområdet HR-Konsult erbjuder vi Interim-konsult för roller inom hela HR-området, så som specialister och ledare, HR-handledare/coach samt HR-chef både på heltid och deltid. Ditt behov av en hjälpande hand inom HR kan vara kortvarigt eller långvarigt, utifrån uppdrag eller tillsvidare.

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi står till våra kunders förfogande för att upprätthålla, och vid behov, även
utveckla befintlig HR-funktion såsom vid föräldraledighet, tjänstledighet,
sjukskrivningar, inför nya rekryteringar eller vid tillfälliga arbetstoppar.
Roller vi hjälper tillsätta är bland annat HR-chefer och HR-
specialister/generalister/Business Partners för ovan tillfällen.
KONTAKTA OSS!

HELHETSPERSPEKTIV

Vi erbjuder erfarna konsulter med ett helhetsperspektiv på HR-rollen som
kan ersätta eller initiera rollen som HR-chef inom vilken bransch som helst.
Våra HR-chefer kan hjälpa er under en kortare period, under uppdrag, eller en längre period.

SPECIALISTROLLER

Vi erbjuder er seniora specialister inom HR som kan arbeta med ett eller flera specifika områden och kompetenser antingen utifrån era specifika önskan, vid akuta behov eller över en tid framöver.

Exempel på situationer där vi kan stå till tjänst:

  • När ni behöver hyra in en interim HR-konsult som ersätter eller stöttar er befintliga HR-chef alternativt er HR-funktion, över en specifik tid eller tillsvidare.
  • När ni inte har en HR-chef men märker att ni har behov av hjälp inom HR, under en kortare tid, till exempel i form av en inhyrd HR-konsult.
  • När ni behöver specifik kompetens inom något av HR områdena, tidsbegränsat eller tillsvidare.

Vill du hyra en HR-konsult med rätt kompetens för ditt specifika uppdrag?

KONTAKTA OSS!