Ledningsperson2017-12-05T13:20:35+00:00

Bli kostnadseffektiv med HR

Vilken kostnadseffektivitet kan vi se med HRs stöd?

Hur vet vi i företagsledningen att vi har det HR-stöd vi behöver?

HR är en viktig funktion för ett företags utveckling och därmed dess affärsmässighet. För dig som sitter i företagsledningen blir det allt vanligare att man ser HR som en betydelsefull strategisk resurs. Man ställer sig frågan: Hur ska jag som ledare för verksamheten skapa den HR-funktion som stödjer det viktigaste vi har, vår affär?

Vi behöver skapa en HR-funktion som täcker våra behov på både kort och lång sikt och som stöttar organisationen så att bolaget kan växa och utvecklas.

Vi träffar ledningspersoner som har denna typ av utmaningar:

  • Ni växer och behöver ha koll på att ni gör rätt saker för era medarbetare. Kanske är det dags att anställa en HR-chef eller att hyra in en professionell HR-konsult som axlar rollen på hel- eller deltid?
  • Ni behöver säkerställa att ni arbetar enligt arbetsrättens direktiv.
  • Ni ska gå samman med ett annat företag och vill säkerställa att sammanslagningen blir positiv ur alla perspektiv.
  • Ni vill säkerställa att ni kan attrahera, behålla och rekrytera rätt personal, både nu och i framtiden. Det är en hård konkurrens om talangerna på marknad.

Detta kan vi hjälpa dig med:

Vi erbjuder konkret affärsstödjande tjänster inom HR som ger dig som ledare för verksamheten möjligheten att utveckla företaget mot affärsmålen.

Feedback

HR-KONSULT

Vi kan hyra ut en HR-chef eller
specialist på hel- eller deltid

LÄS MER!
Tjänster-HR-projekt-2

HR-PROJEKT

Vi kan ta hand om ett enskilt HR-projekt eller genomföra en studie som tar fram underlag åt er för att skapa en HR-struktur som matchar era behov

LÄS MER!

REKRYTERINGSTJÄNSTER

Vi kan rekrytera de HR-resurser ni har behov av eller hyra ut rekryteringskonsulter till er som tar
hand om era rekryteringar

LÄS MER!

Nytt från bloggen

Attraktiv arbetsgivare

Vad skapar en attraktiv arbetsgivare?

Det nya attraktiva för arbetssökanden – hur gör vi praktiskt?

För ett tag sedan deltog jag på […]

Det nya begreppet, Agil HR

Det nya begreppet, Agil HR

Vi lever i en snabbt föränderlig samtid som ställer krav på organisatorisk flexibilitet och erbjuder stora […]

Gott rykte

Dåligt rykte hos företag – hur överlever man det?

Idag är arbetsmarknaden den anställdas marknad. Vi har en rekord låg arbetslöshet […]

Vi erbjuder affärsstödjande tjänster inom HR som ger dig som verksamhetsledare möjlighet att utveckla företaget mot affärsmålen.

KONTAKTA OSS!