Hur Lisa arbetat med omorganisation och avveckling på distans

LisaSkinnerr900x506

Lisa Skinner är HR-chef med många års erfarenhet från stora internationella bolag. Före sommaren ställdes hon inför en utmanande situation. Mitt under pågående pandemi skulle den svenska delen av bolaget avvecklas och sextio medarbetare varslas. Och inte nog med det. Det skulle ske på distans.

Lisa är idag HR-chef på William Hills Stockholmskontor och ansvarig för team i Krakow, Gibraltar och UK. Hon har jobbat med HR sedan 2001 i olika roller, bland annat som Business Partner, generalist och med rekrytering.

– Jag har mestadels jobbat på stora internationella bolag och under de senaste åren inom tech-branschen, säger Lisa. Trots utmaningar med att hittar talanger till den ibland stigmatiserade gamingindustrin, så gillar jag det snabbrörliga i branschen, det händer något hela tiden!

Förberedelse och kommunikation är viktigast!
Tidigare i år beslutade man att samla utvecklingskompetensen i bolaget i Krakow med följd att Sverigekontoret skulle avvecklas. Lisa och hennes kollegor var tvungna att varsla och säga upp medarbetare mitt under pandemin. Utmaningarna var många, och det fanns olika åsikter om hur avvecklingen skulle genomföras i praktiken.

– Men det var självklart för oss att vi skulle följa myndigheternas riktlinjer och inte ses fysiskt även om det hade varit lättare på många sätt, säger Lisa. Vi förberedde oss mer än vanligt, kopplade in psykolog och schemalade tid för uppföljning. Vi var också extra noga med kommunikationsplanen och överinformerade nästan. Men hellre säga för mycket än för lite, tillägger hon.

Att säga upp folk är den värsta delen av HR-jobbet enligt Lisa, och det handlar mycket om att göra det bästa av en tuff situation.

– Min ambition är att göra det så bra som möjligt, säger Lisa. Först och främst att följa lagar och regler, men sedan är det också väldigt viktigt att vara tydlig, att kommunicera så bra man kan. Och att vara mänsklig.

Corona har satt HR i fokus
Lisa tror att pandemin har gjort att många har insett vikten av en fungerande HR-funktion, och vilken stor roll HR faktiskt har för organisationen i stort. Hon har också märkt att det har blivit viktigt att stötta varandra.

– Ingen har ju ställts inför den här situationen tidigare så det har varit mycket kunskapsutbyte mellan HR-personer, säger Lisa. Det har varit häftigt att se nätverket dela med sig till varandra.

Pandemin har också skapat oväntade förändringar inom hennes egen organisation. Från att ha varit ett traditionellt bolag med hårda regler kring att jobba hemifrån så har moderbolaget William Hill ställt om. Nu är inställningen en helt annan och HR jobbar med att sätta upp nya riktlinjer för att så många som möjligt ska kunna fortsätta att jobba på distans, även efter att pandemin har ebbat ut.

– Det är så mycket att tänka på, säger Lisa. Allt från vilka kläder man bör ha på distansmöten till hur gör vi med kontorslokalerna och friskvårdsaktiviteter. Corona har gjort att vi nu driver igenom en helt ny företagskultur – så spännande!