Att vara HR-konsult under Corona

KatarinaBeijer900x506

Katarina Beijer är en Active HR-konsult som har varit sin egen sedan 2011. Innan dess jobbade hon som anställd inom en rad olika bolag i branscher som retail, läkemedel och it. Här berättar Katarina om sin erfarenhet som konsult under pandemin och hur hon hoppas att arbetsgivare tar chansen att fundera på företagskultur och värderingar.

Under åren har Katarina haft många olika interimsuppdrag och ofta flera mindre uppdrag parallellt. Ofta har det varit någon form av förändring i organisationen som gör att man behöver tar in förstärkning, men det kan också röra sig om ett större projekt som ska drivas igenom eller så vill man få en större koll på HR.

– En utmaning och samtidigt det roliga är att man som konsult ofta är ”ny på jobbet”, säger Katarina. Tjusningen är definitivt omväxlingen av både affärer, branscher och människor och så är det ju så spännande med alla relationer som man skapar.

En lyckad omställning
I mars, när pandemin var ett faktum, var Katarina uthyrd av Active HR som interim HR-direktör på ett stort internationellt bolag. Som alla andra ställdes hon inför helt nya utmaningar och fick på kort tid anpassa sig till en annan verklighet. Ganska snabbt fattade man beslutet att alla anställda skulle jobba på distans, kontoret tömdes på folk och allt skulle skötas digitalt.

– Omställningen gick otroligt bra, säger Katarina, alla gick hem och trots en svår situation gjorde alla allt för att arbetet skulle fortsätta löpa på. Vi var ju dessutom en global organisation, som behövde hantera situationen på olika sätt beroende på vilket land man befann sig i, men det gick.

För Katarina var det en fördel att ha lång erfarenhet i konsultrollen eftersom hon är van att anpassa sig till nya situationer. Som konsult har hon alltid varit tvungen att komma snabbt in i sammanhang. Men hon är också en person som inte vill sitta ensam och jobba och som värderar det sociala.

– Det blev en utmaning att hålla den sociala biten uppe, och det har känts viktigt att ordna aktiviteter med medarbetarna, även digitalt, för att behålla teamkänslan, säger Katarina.

Ny syn på möteskultur och självledarskap
Ur ett HR-perspektiv är det mycket som kommer att påverkas framöver av de förändrade arbetssätten som pandemin har bidragit till. Katarina tänker att det finns möjligheter till förbättring inom exempelvis möteskulturen och i synen på självledarskap och dess plats i organisationen.

– Det vore intressant om arbetsgivare tog tillfället i akt att verkligen fundera på hur och på vilket sätt vi ska mötas framöver, säger Katarina. Många har nog märkt att vissa möten blir bättre och mer effektiva på distans, men i andra möten behöver man vara i samma rum för att känna av energin. Förhoppningen är att man satsar på en möteskultur med kvalitet.

Självledarskapet har också fått ett större fokus enligt Katarina. Många har haft mer tid att fråga sig: Vad mår jag bäst av? Var får jag mest gjort, och hur blir arbetslivet hållbart för mig? Som arbetsgivare behöver vi vara medvetna om och inte ignorera att medarbetare funderar på de här sakerna, att behoven ser olika ut och frågorna om självledarskap och värderingar har kommit upp på agendan för alla ledningsgrupper.

– Förändringen har ju varit oundviklig, nu finns det möjlighet att göra val som arbetsgivare och det är verkligen en chans att göra ett kultur- och värderingsarbete, säger Katarina. Jag är säker på att det kommer att bli en konkurrensfördel när man ska anställa den nya generationen, hur väl man har förvaltat de här möjligheterna.