Det nya begreppet, Agil HR

Vi lever i en snabbt föränderlig samtid som ställer krav på organisatorisk flexibilitet och erbjuder stora utvecklingsmöjligheter.

Nivåerna av variation, osäkerhet, komplexitet och mångtydighet är högre i våra organisationer än aldrig förr. Samtidigt förväntar sig våra medarbetare mer från sitt arbete än “bara” en lön i slutet på månaden.

Det räcker inte längre med innovativa produkter, vi behöver tänka annorlunda och skapa mer innovativa, flexibla och anpassningsbara organisationer generellt. Vi behöver hitta nya sätt att leda och driva organisationsutveckling. Att kunna greppa tag i de möjligheter som erbjuds, lära sig snabbt av misstag och vara lyhörd för konsumentbeteenden som skiftar.

 

Här har HR-chefen en viktig roll och kan göra skillnad!

Agil är sedan länge ett populärt begrepp inom IT. Agil betyder lättrörlig och flexibel, något våra organisationer behöver bli bättre på. Vi behöver kunna ändra riktning och fart för att vara mer följsamma gentemot en mer snabbföränderlig, flyktig och ombytlig omvärld. Att kunna greppa tag i de möjligheter som erbjuds, lära sig snabbt av misstag och vara lyhörd för konsumentbeteenden som skiftar.

Att arbeta agilt är framförallt ett mindset och en kulturfråga. Det finns inga färdiga recept, metoder eller processer. Vi behöver ta hänsyn till den omvärld som vår organisation befinner sig i och till de människor och relationer vi har i vårt företag.

 

Agil HR är ett svar på HUR!

Det finns några viktiga hörnstenar inom agil HR som företag kan ha glädje av att förhålla sig till om man vill förändra arbetssätt och gå mot en mer lättrörlig och flexibel organisation. Detta är något vi skriver om på vår site www.active-hr.se där vi har lagt ut en guide om Agil HR som du kan ladda ner nu http://active-hr.se/wp-content/uploads/2019/04/Guide_Agil-HR.pdf?eid=fYEehWpaWG8mOqrIOssB4hyvejXUdfYzawg9Xi%2F%2Fi%2Bl9yXQosqMZOdo4Z1H%2BlniKilQ8st7EGyLQM77%2FJPXLdXMzKvYGLOCUBZZj%2BJ8PuS6G

Vi är övertygade om att ni som arbetar med HR kan driva den agila transformationen. Ni är fantastiska och har en otrolig kunskap om människor! Våga driva och stötta strukturer som skapar förändring, gå före och visa vägen!

Eva Ruthberg VD Active HR