Ålderism is the new black, men vad innebär det? Hur kan vi få bukt på ett sådant problem?

Lars Andersson införde begreppet ålderism i Sverige 1997. Då hade begreppet funnits på engelska; ageism, i både USA och England sedan länge. Ålderism står för fördomar eller stereotyper som utgår från en människas ålder och allt som oftast leder till diskriminering.

Även unga utsätts för åldersdiskriminering

För att en fördom skall uppkomma finns det en bakgrund i det hela. Ingen sort av diskriminering sker av en slump. För att utsättas för just ålderism behöver man inte vara gammal eftersom även unga drabbas, dock i en mindre skala.

Vilka skäl finns att inte anställa äldre personer

Det finns både psykologiska och ekonomiska skäl till varför ålderism drabbar just äldre. Först och främst vill man inte anställa någon med mer pondus eller kompetens som exempelvis chefen själv. Sedan kan företag hävda att äldre inte är tillräckligt flexibla och anpassningsbara för dagens arbetsmiljöer och -uppgifter. Dessutom finns ett tankesätt om att äldre inte orkar prestera lika hårt som unga. Detta leder till de ekonomiska tankarna om ålder på arbetsplatserna.

Rädsla för att anställa äldre

Ju närmare pensionsålder en kandidat är desto mindre tid tycks företaget tänka att hen jobbar kvar. Varför skulle ett företag vilja anställa någon och satsa på den anställda bara för att förlora medarbetaren efter en kort period? Företagen är rädda att satsa på personer som inte kommer ge tillbaka värdet av det företagen satsat på en.

Finns det någon idealålder?

Tidigare hade personer över 50 år problem med ålderism men Unionens studie visar att det faktiskt sker redan tidigare än så, till och med i 40-års åldern! Utöver att äldre utsätts för diskriminering av detta slag berör det yngre också. I dagens samhälle får inte du ha för mycket erfarenhet om du är ung – det kommer slå tillbaka på fel sätt.

För kompetent för att få jobb!

Några år sedan när jag tagit examen behövde jag söka mig till en heltidstjänst. Hade under alla åren jag studerat på Stockholms Universitet jobbat parallellt med studierna – inom HR. Efter tre år hade jag kommit till en position med rätt så mycket eget ansvar och beslutsfattande. Spontant skulle man tro att arbetssökandet – förutom att konkurrensen är hård – skulle varit ganska enkelt för mig. Tvärtom, rekryterare efter rekryterare nobbade och återkom sedan med beklagande ord som löd ’du är skrämmande för våra kunder eftersom du har så mycket erfarenhet för din unga ålder’.

Kompetens och ålder är inte samma sak

Ingen skall behöva uppleva sådan hopplöshet! Åldern är lika lite personens ’fel’ som hudfärg, kön eller annat. Ålder bevisar inget annat än hur länge personen levt, fått lära sig och upplevt. Vissa har möjligheten, drivet och viljan att uppleva mycket, sluka åt sig kunskap och utvecklas. Andra kanske vill ta det i en mer långsam takt och det är okej. Kompetens har inte med åldern att göra!

 

Vad tycker ni borde göras för att ålderism skulle minska? Har ni själva blivit diskriminerade på grund av ålder?

 

/ Theresa Holmberg för Active-HR