Våra HR-tjänster

Långa uppdrag eller kortare insatser – vi är din naturliga partner inom HR.

Låt oss vara din HR-avdelning. Det är inte ovanligt att företag och ekonomiansvariga prioriterar bort HR. Genom att prenumerera på timmar hos oss täcker vi upp den HR-kompetens som ni behöver.

Med oss vid dina sida får du hjälp av marknadens bästa HR-konsulter. Utveckla befintlig HR-funktion, täck upp vid föräldraledighet, tjänstledighet, sjukskrivningar, nyrekryteringar och arbetstoppar.

Räcker inte tiden till för era höga HR-ambitioner? Ta in en Active HR-konsult som leder projektet i mål. Våra konsulter är experter på bland annat förändringsprojekt, ledningsutveckling, mångfaldsprojekt och rekryteringar.

Vi kan HR

Vilka HR-tjänster behöver ni?