Hållbar HR som levererar på affärsmålen

Med mer än 20 års erfarenheter i branschen vet vi vikten av HR:s roll för att skapa framtidens företag!

Våra HR-tjänster

Långa uppdrag eller kortare insatser – vi är din naturliga partner inom HR.

Låt oss vara er HR-avdelning. Genom att prenumerera på timmar hos oss kan ni täcka upp med den HR-kompetens ni behöver.

Läs mer

Ta hjälp av marknadens bästa HR-konsulter för att utveckla befintlig HR-funktion eller täcka upp vid föräldraledighet, tjänstledighet, sjukskrivningar, nyrekryteringar eller arbetstoppar.

Läs mer

Vi hjälper dig att matcha en expert som leder era HR-projekt i mål, oavsett om det gäller ett förändringsprojekt, ledningsutveckling, mångfaldsprojekt eller rekrytering.

Läs mer

Så här jobbar vi

Vår HR-modell

Vår välbeprövade HR-process är baserad på mångårig branscherfarenhet och guidar dig hela vägen mot ett lyckat projekt. Vår agila modell är flexibel och gör att vi snabbt kan skräddarsy lösningar. Vi inleder alltid samarbetet med en workshop, där vi under ett par timmar identifierar ert behov och vilka åtgärder som bör sättas in.

Efter en genomgång av grundläggande HR och en kartläggning av hur ert HR-arbete ut idag får ni sedan bedöma ert nuläge inom olika områden och avgöra hur HR-mogna ni faktiskt är. Därefter reder vi ut det övergripande målet med uppdraget och vad vi vill åstadkomma med HR-projektet. Slutligen sammanställer vi utförliga rekommendationer och actions utifrån workshopen.

Bli HR-konsult hos oss!

Vill du ha större frihet i din arbetsroll? Längtar du efter att styra över dina uppdrag, din arbetstid och fritid? Att vara HR-konsult hos Active HR ger dig möjlighet att kombinera nya spännande uppdrag med nätverkande och kompetensutveckling.

Våra kunder

Vi kan HR

Vi driver och positionerar
affärsmässig HR