Vill du ha hållbar HR som levererar på era affärsmål?

Med mer än 20 års erfarenheter i branschen vet vi vikten av HR:s roll för att skapa framtidens företag!

Våra HR-tjänster

Långa uppdrag eller kortare insatser – vi är din naturliga partner inom HR.

Låt oss vara din HR-avdelning. Det är inte ovanligt att företag och ekonomiansvariga prioriterar bort HR. Genom att prenumerera på timmar hos oss täcker vi upp den HR-kompetens som ni behöver.

Läs mer

Med oss vid dina sida får du hjälp av marknadens bästa HR-konsulter. Utveckla befintlig HR-funktion, täck upp vid föräldraledighet, tjänstledighet, sjukskrivningar, nyrekryteringar, arbetstoppar mm.

Läs mer

Räcker inte tiden till för era höga HR-ambitioner? Då kan det vara vettigt att ta in en expert som leder projektet i mål. Det kan t.ex. röra sig om förändringsprojekt, ledningsutveckling, mångfaldsprojekt eller rekryteringar.

Läs mer

Om Active HR

Bra HR utgår från människan

Active HR hjälper dig som ledare att bli en bättre arbetsgivare. Hur? Genom att se din viktigaste resurs – din personal. Deras trygghet är en grundförutsättning för en välfungerande organisation. Vi formar organisationer där varje individ i personalstyrkan har kännedom om rådande lagar och avtal – att man inte kan bli uppsagd hur som helst, att arbetsplatsen genomsyras av ett jämställdhetstänk, att företaget har en genomtänkt rekryteringsrutin samt har en genomtänkt on-boarding-strategi för nyanställda.

Vi drivs av övertygelsen att trygga medarbetare är en grundförutsättning för att skapa en miljö där människor vill prestera.

Grundläggande HR – Målsättning med uppdrag – Rekommendationer & åtgärder

  • Vi inleder samarbetet med en genomgång av grundläggande HR. Vad är HR? hur ser ert HR-arbete ut idag? Kunden får sedan bedöma sitt eget nuläge inom olika områden och avgöra hur HR-mogen man faktiskt är.
  • Därefter reder vi ut det övergripande målet med uppdraget och vad vi vill åstadkomma med HR-projektet.
  • Slutligen sammanställer vi utförliga rekommendationer och actions utifrån Workshopen. 

Så går det till

Vår HR-modell

Vår välbeprövade HR-process är baserad på mångårig branscherfarenhet. Active HR guidar dig som kund hela vägen med tydlig hand mot ett lyckat projekt. Vi inleder alltid med HR-workshop. Ett moment som tar några timmar, utmanar både dig som arbetsgivare och oss som leverantör, men som betalar av sig längre fram. Timmarna tillsammans med er gör nämligen att vi kan identifiera och leverera exakt de åtgärder som ni är i behov av. Vår modell är agil och flexibel mot era unika behov och gör att vi kan vi skräddarsy lösningar.

Bli HR-konsult hos oss!

Söker du större frihet i din arbetsroll? Vill du vara din egen chef? Styra över dina uppdrag, din arbetstid och fritid? Då bör du överväga att ansluta dig till vårt HR-community. För rätt person erbjuder vi nya spännande uppdrag, nätverksmöjligheter och kompetensutveckling.

Från HR-bloggen

Attraktiv arbetsgivare

Det nya begreppet, Agil HR

Vi kan HR

Driver och positionerar
affärsmässig HR