Employer brand

brand

Varningssignaler för svagt Employer Brand

Numera är Employer Branding lika viktigt som marknadsföring och detta märks då företag har mer och mer ute tjänster för HR Specialister inom Employer Branding. Företag lägger ofta för mycket energi på att kunderna ska vara nöjda, men de anställda som utför uppgifterna då? Genom ett bra och starkt employer brand kan företaget bland annat rekrytera bättre kandidater, öka engagemanget inom organisationen samt få stjärnkompetensen att stanna på företaget. Ett employer brand visar vilket värde organisationen ger sina anställda. Utan den är det enkelt hänt att man saboterar organisationens tillväxt och möjlighet att rekrytera samt behålla kompetens. Det är rätt så enkelt att se om organisationen har ett starkt employer brand men hur kan man se varningssignalerna på att företagets employer brand behöver stärkas?

 

Undersökning bland de anställda kan ge svar

Det första tecknet kan vara att man märker att engagemanget i organisationen inte är så högt som det borde vara. Organisationer borde regelbundet ge anställda möjligheten att berätta om sin upplevelse av både arbetsuppgifterna samt -miljön. Detta kan göras på diverse olika sätt men ett vanligt sätt är årliga enkäter som skickas till de anställda. Genom resultaten kan företaget ta de behövda stegen för att förändra och förbättra engagemanget. Hur de anställda känner för sitt jobb och företaget har en direkt påverkan på organisationens employer brand. Lika viktigt som kunders åsikter om produkter eller service av en organisation är för organisationen, borde även de anställdas åsikt om företaget vara. En missnöjd anställd går ut och pratar illa om företaget. Har man flera av dessa som tycker negativt om företaget, kommer rekryteringsprocesserna skadas men det kommer också vara svårare att behålla de anställda man har.

Ett enkelt sätt att öka engagemang är att göra jobbet mindre seriöst. Ordna afterworks, ha fika med teamet eller andra aktiviteter för att visa att jobbet är en rolig plats att vara på och komma tillbaka till.

 

Förändringsbenägenheten är viktig

Det andra tecknet på att employer brandet är svagt är att man som organisation är ovillig för förändring. Många företag vill inte förändra saker så länge man växer, medan andra kan tycka att de processer som idag finns är bra nog och fungerar för organisationen. Problemet med detta tankesätt är att dagens organisationer förändras kontinuerligt. Det går inte att lägga locket på när en struktur eller process är på plats, eftersom man då snabbt hamnar på efterkälken jämfört med de organisationerna som fortsätter förändras tillsammans med samhället. Förändring är en del av organisationer som behöver ske kontinuerligt för att hinna med samhällsförändring men även för att kunna locka till sig topp talanger och behålla den kompetens organisationen har. Ett sätt för organisationer att lättare kunna omfamna förändring är att skapa en öppen kultur för innovation. Att låta medarbetarna komma med idéer och tankar kring vad som kan förändras till det bättre, ger de anställda en känsla av att de får bidra. Vem vill lämna en arbetsplats där man får bidra till verksamhetens tillväxt och vara den bidragade faktorn till att saker faktiskt händer?

 

Svårt att behålla – svårt att rekrytera

Det tredje tecknet som alla inom HR bör ha koll på för att se i vilket stadie företagets employer brand är, är svårigheten att behålla kompetens samt rekrytera ny kompetens. Alla vi känner till orden ’ jag säger upp mig med en sista dag…’ men om detta blir vardag, det vill säga, att vi får dessa brev/mejl dagligen, är det dags att kolla på orsaken till varför anställda slutar. Enligt Business Insider kan man minska personalomsättningen med hela 28% genom att satsa på sitt employer brand. Genom att exempelvis hålla i offboarding-samtal med den anställda får man fram orsakerna till att den anställda lämnar. Är det låg lön eller dålig arbetsmiljö, eller kanske obefintliga karriärmöjligheter? När man har orsaken kan man lättare förändra det till det bättre. Samma gäller rekrytering. Om det börjar vara svårt att rekrytera ny kompetens gäller det att börja fundera på varför det är så. Finns det dåliga kommentarer om företaget på nätet, har någon gammal eller befintlig anställd delat med sig av dålig marknadsföring om organisationen? Business Insider har identifierat att så många som 75% av arbetssökanden tänker på employer brandet av organisationen innan de ansöker. Lägg därför till personalförmåner i jobb annonsen, eller varför inte göra annonsen rolig och på så sätt få annonsen att skilja sig från alla tråkiga faktabaserade annonser på marknaden?

 

Stämmer signalerna?

Det fjärde tecknet på svagt employer brand är om man signalerar oäkthet till sina anställda och kandidater. Äkthet och oäkthet går att lukta sig fram och efter en intervju kan en kandidat känna att intervjuaren inte var äkta i sitt sätt att vara, varpå hen väljer gå vidare med ett annat företag. Genom att i intervjuer visa vem man är och vad företaget står för kan man boosta sin äkthet på marknaden. Att använda sociala medier som ett sätt att förstärka sitt employer brand är inte fel. Varför inte ta en bild på en fredagsfika eller välkomstpaket för alla nyanställda, för att visa vad företaget går för och dess arbetsmiljö samt kultur? Att visa vad som sker utanför en intervju och hur organisationen jobbar är inte fel, det marknadsför verksamheten och dess sätt att ta hand om sina anställda. Vem vill inte jobba på en arbetsplats där det finns utrymme för lite kul nu och då?

 

Har du bra förslag på hur man kan jobba med att förstärka sitt employer brand?

/Theresa för Active HR