Hållbart ledarskap

Lisbeth-Dahlin

Active HR bjuder in till 2 halv-dagars utbildning i

Hållbart ledarskap och hållbara prestationer över tid

Vi har glädjen att erbjuda dig 2 halvdagars utbildning med Lisbeth Dahlin som kommer att föreläsa och hålla i de gemensamma diskussionerna. Vi kommer att hålla till i våra nya lokaler på Regeringsgatan 48 under två förmiddagar 7 mars & 29 mars.

Bägge dagarna inleds med gemensam frukost kl. 8.30 och avrundas före lunch 11.30. Din investering för bägge dagarna är 5900 SEK.

Vi kommer att begränsa gruppen till max 12 deltagare så först till kvarn gäller!

 

Lisbeth Dahlin har både en magister i pedagogik och i ledarskaps- och organisations- utveckling, tidigare forskare (legitimerad sjuksköterska) och lång erfarenhet av personligt ledarstöd, handledning och ledarskapsutveckling. Inriktning är System Centrerat för- hållningssätt dvs mänskligt beteende, emotioner och yrkesrollen med ”roll – mål – sammanhang”. Med en bred erfarenhet av undervisning vid bland annat Karolinska Institutet avseende smärta och stressrelaterad ohälsa, sätter hon in personen i kunskapen om hjärnans och kroppens funktioner och hur neurovetenskapliga rön kan stödja oss i vår strävan mot

ett hälsosamt ledarskap i balans. Hon är pionjär inom medicinsk akupunktur och utbildar legitimerad personal både i Sverige vid Karolinska Institutet och utomlands.

 

Vad Du får med dig:

  • Förståelse för hjärnans processer kopplat till ett hållbart ledarskap
  • Kunskap om vad som händer med oss som människor när vi pressas över tid
  • Verktyg för att kunna förstå och identifiera samt veta vad vi kan göra när prestationerna och effektiviteten minskar bland medarbetarna
  • Förståelse och kunskap om hur man kan identifiera och hantera sin egen hjärna för att bli starkare i det egna ledarskapet och stödja andras hjärnor. Det handlar om att kunna leda sig själv för att leda andra i den verklighet vi befinner oss

 

Vem ska vara med?

Du som HR-chef men även andra chefer som har personalansvar är välkomna att delta i mån av plats.

 

Hoppas att vi ses!

Eva Ruthberg och Mia Wretborn Hedberg