Hur många av er är insatta i vad psykologisk trygghet i team betyder? I korthet beskrivs begreppet som en trygghet som trygga team har. Det vill säga alla teammedlemmar känner sig trygga med sitt team och vågar be om hjälp, vågar fråga och engagera sig i olika gruppaktiviteter och så vidare (Cauwelier, P., Ribière, V. M., & Bennet, A. 2016). Denna sorten av psykologisk trygghet krävs även för att team skall kunna lära sig nya saker på teamnivå. För att en psykologisk trygghet skall nås krävs en duktig ledare, teamen har nämligen svårt att nå en hög grad av psykologisk trygghet själva.

 

Drar ni nytta av teamet

Hur en psykologisk trygghet ser ut är beroende på grupp och de insatserna teamet har. Om jag tittar på företag idag har många organisationer team men väldigt få organisationer drar nytta av den möjlighet som team kommer med. Varför?

 

Distansarbete, hur påverkar det teamet?

Denna månad har jag skrivit om kontorslandskap och hur distansjobb fungerar i organisationer. Eftersom många företag använder sig av avdelningar som i sin tur bildar team, vill jag lägga lite extra fokus på problem som uppstår på individnivå men främst på teamnivå med distansarbete och kontorslösa företag.

På individnivå kan sägas att individer som arbetar på distans från resten av teamet känner inte sig som en lika stor del av teamet. Många säger även att de upplever att kollegor pratar illa om en bakom ryggen och inte inkluderar i gruppen. På teamnivå blir ju första och visserligen även det största problemet att teamet blir icke-existerande om inte de arbetar ihop. Hur skall teammedlemmarna kunna samarbeta om de inte befinner sig i samma rum eller ens samma land?

Det går också att problematisera detta utifrån lärande perspektiv men jag kommer återkomma till det i ett annat inlägg. Däremot vill jag ha sagt att den psykologiska tryggheten blir icke-existerande, vilket skadar teamet och prestationen av arbetsuppgifterna. Först och främst sköts inte arbetsuppgifterna på det mest effektiva sättet om inte psykologiska tryggheten finns. Detta då medlemmarna inte vågar fråga varandra om hjälp. Att behöva erkänna att man inte kan är alltid lite jobbigt, men att behöva erkänna det till någon man inte har en relation till är ännu svårare. Om man inte har fått möjligheten att arbeta fram en relation med sina kollegor då det inte finns kontor eller man jobbar distans, kommer man gå till en kollega för hjälp som sista utväg. Hur mycket tid och effektivitet hade man inte sparat om man bara inte hade behövt ringa alla instanser och googlat alla sökord som Google har att erbjuda!?

Med andra ord kan påstås att trenden om kontorslöst eller distansarbete är fantastiskt fint – för någon. Vilka möjligheter som ges och vilka resurser teamet har kommer i slutändan bestämma vilket resultat distansarbetet, eller det kontorslösa landskapet, bidrar med. Det är ändå viktigt för organisationen att tänka på, vad riskerar vi om vi blir av med vårt kontor?

Eftersom man aldrig kan generalisera och detta perspektiv är för att skydda teamen vill jag veta hur ni har det som jobbar distans eller kontorslöst? Ges ni möjligheten att träffas och bygga upp en trygghet inom teamet? Om inte, känner ni att en trygghet ändå finns och hur skulle ni beskriva relationen ni har till era teammedlemmar?

Theresa för Active HR