Människor byter jobb oftare än förut

I och med dagens ´influencer marketing´ byter människor oftare jobb än innan. Enligt 2014 mätningar är genomsnitts anställningstiden på samma arbetsplats 5 år. Med tanke på inflytandet från sociala medier är inte det så konstigt att folk bestämmer sig byta arbetsplats ofta, man blir mer utsatt för reklam av tjänster, företag med mera, idag än för 10 år sedan. Detta leder till att arbetssökande på arbetsmarknaden med stor sannolikhet blir vana intervjuobjekt men vad händer när de faktiskt påbörjar ett nytt jobb?

Underlätta för de nyanställda

När man börjar en ny sak vill man gärna gå igenom reglerna innan man sätter igång. Det samma gäller arbetsplatser. Att börja nytt är alltid påfrestande för den anställda men att börja nytt och faktiskt få en ordentlig introduktion till de egna arbetsuppgifterna samt företaget kommer göra starten enklare för alla inblandade parter.

Även erfarna personer vill bli professionellt bemötta. En ny-anställd känner sig oviktig om hen kommer in och inget är färdigt, varken arbetsplats eller dator. Trots att många företag påstår sig ha ordentliga introduktionsprogram för nyanställda faller ansvaret att ordna med en bra start på den närmaste chefen.

Utöver att en ordentlig introduktion får den anställda att känna sig välkommen och efterlängtad ökar en introduktion även motivationen. Varför tar inte då en arbetsgivare vara på den motivationen? Jag tror svaret är att arbetsgivare ofta, tyvärr, tar den nyanställda för givet. Arbetsgivarna förväntar sig att den nyanställda har velat komma och jobba till just det företaget, med dess kultur och regelverk, och inte för uppgifternas skull, därmed kan inte en motivation sjunka. Detta leder ju enbart till misstro från den anställda.

Personalomsättning, rekrytering, ny-anställning. Inget av begreppen är nya för något företag. Alla företag anställer, blir av med folk och behöver därmed anställa ännu fler. Borde inte det då vara i ryggmärgen på företagen att se till att dessa påstådda introduktionsprogrammen faktiskt är i skick och redo att användas? Ja! Satsa på era anställda!

Hur omfattande ska ett introduktionsprogram vara?

Hur långt och omfattande skall ett introduktionsprogram vara, tänker många ofta. Har fått frågan om huruvida klokt det är med on-boardingar då personalomsättningen ändå är så hög eller kommentaren om att chefens all tid går åt till att sitta och välkomna nyanställda då de börjar som på löpande band. Svaret på den frågan är simpel; on-boardingar skall ju ske i förhållande till företagets intressen och de anställdas behov. Är ni ett företag med massa nyanställda under en månad, kör en gemensam on-boarding. Då behöver inte den närmsta chefen se till att något annat är klart på den anställdas första dag än dator, inlogg, introduktion av teamet osv. Eller börja med ett ´buddy´-program där en i teamet är den som man får ‘skugga’, be om hjälp av osv. Involvera HR i introduktionen. Möjliga förslag finns lika många som företag och det är faktiskt värt att ta en titt på sitt företags introduktionsscheman. De anställda är viktiga och gör man inte rätt från början som arbetsgivare kommer man ångra det om inte vid nästa ersättningsrekrytering men senast vid nästa on-boarding.

Ett introduktionsprogram skall vara en vana för både chef och företag för risken är att en ovana som denna leder till vansinne för chefen.

/Theresa Holmberg för Active HR