HR-avdelning

Vi är din externa HR-avdelning - Inhouse

Hyr marknadens främsta HR-konsulter av Active HR.

Rätt HR-konsult på rätt plats

Active HR fungerar som en samlingspunkt för branschens vassaste HR-konsulter. Redo att lyfta din organisations HR-arbete. Vårt HR-community består av underkonsulter med en bred palett av HR-kompetenser, heltäckande generalister såväl som specialister. Det gör att vi alltid kan hitta rätt HR-konsult för just ert specifika uppdrag.

Med passionerade och affärsdrivna konsulter inom HR skapar vi bästa möjliga förutsättningar för resultat.

Vilken HR-konsult behöver ni?

Active HR erbjuder HR-konsulter för långa och korta uppdrag, på hel- eller deltid, inom exempelvis följande roller:

  • Interimskonsulter
  • HR-handledare/coacher
  • HR-chefer
  • HR-specialister
  • HR-generalister
  • Business Partners

När behöver jag en HR-konsult?

  • När ni vill upprätthålla och utveckla befintlig HR-funktion vid exempelvis föräldraledighet, tjänstledighet, sjukskrivningar, inför nya rekryteringar eller vid tillfälliga arbetstoppar.
  • När ni behöver hyra in en interimskonsult som ersätter eller stöttar er befintliga HR-chef, alternativt er HR-funktion, över en specifik tid eller tillsvidare.
  • När ni saknar en HR-chef men märker att ni har behov av hjälp inom HR, under en kortare tid, till exempel i form av en inhyrd HR-konsult.
  • När ni behöver specifik kompetens inom HR-området, tidsbegränsat eller tillsvidare.

Vi kan HR

Vill du hyra en
affärsinriktad HR-konsult?