Active HR Online

Vi är din externa HR-avdelning

Vi hjälper dig att fokusera på affären!

Många företag har behov av kompetent HR-personal men saknar resurser för att anställa. Active HR har mångårig erfarenhet av HR inom många olika branscher, vi ser dessutom till att hålla vår kompetens aktuell och fräsch. Låt oss vara din HR-avdelning så kan du fokusera på tillväxt och lönsamhet! Vi kallar tjänsten för Active HR Online.

Vad är Active HR Online?

Active HR Online är en skräddarsydd HR tjänst anpassad efter era verksamhetsbehov samt villkor.

Vi hjälper er frigöra tid till er kärnverksamhet:

– Rådgivande support till era chefer
– Erfarna HR konsulter för komplexa HR ärenden
– HR konsulter som kan driva operativa och strategiska HR projekt
– Medarbetar- och chefshandbok

Hur går det till?

1. Vi börjar med en nulägesanalys och ett startupmöte för att se på era behov i dagsläget och kommande utmaningar samt hur ni arbetar med era HR frågor idag.
2. Ni får tillgång till vår HR support. Via mail, telefon och teams får ni vägledande rådgivning på timbasis.
3. Ni får tillgång till våra erfarna HR konsulter samt operativa konsulter som bistår, rådgör, och driver komplexa ärenden. Våra erfarna konsulter kan hjälpa till med komplexa ärenden, allt ifrån rehabärenden, misskötsel, MBL förhandlingar, uppsägningar och svåra samtal, performance/talent management m.m. och allt i samråd med er och efter era behov.

Du abonnerar genom ett fast pris på ett överenskommet antal timmars HR-support månadsvis, detta skräddarsyr vi efter just dina behov.

Kontakta vår VD Mia Wretborn-Hedberg så hjälper hon er snarast!

Mia@active-hr.se

070 – 727 35 00

Vi kan HR

Är du på jakt efter kompetent HR-personal?