Hyr en Active HR-konsult

Marknadens främsta HR-konsulter för alla behov

Rätt HR-konsult på rätt plats

Active HR har branschens vassaste HR-konsulter, som står redo att lyfta din organisations HR-arbete. Vårt nätverk består av såväl heltäckande generalister som specialister med många olika kompetenser. Det gör att vi alltid kan hitta rätt HR-konsult för ert specifika behov.

Med passionerade och affärsdrivna konsulter inom HR skapar vi bästa möjliga förutsättningar för resultat.

Vilken HR-konsult behöver ni?

Active HR erbjuder HR-konsulter för långa och korta uppdrag på hel- eller deltid, inom exempelvis följande roller:

  • Interimskonsult
  • HR-handledare/coach
  • HR-chef
  • HR-specialist
  • HR-generalist
  • Business Partners

Det här kan vi hjälpa er med!

  • Upprätthålla och utveckla befintlig HR-funktion vid exempelvis föräldraledighet, tjänstledighet, sjukskrivningar, inför rekryteringar eller vid tillfälliga arbetstoppar.
  • Uthyrning av interimskonsult som ersätter eller stöttar befintlig HR-chef eller HR-funktion, under en kortare tid eller tillsvidare.
  • Hjälp och stöd till befintlig HR-chef.
  • Specifik kompetens inom HR-området, tidsbegränsat eller tillsvidare.

Vi kan HR

Vill du hyra en
affärsinriktad HR-konsult?