Projektstöd

HR-projekt med människan i centrum

Ett lyckat HR-projekt kräver rätt expertis

Ska ni genomföra ett stort HR-projekt, men saknar rätt kompetens? Vi på Active HR hjälper vi dig att hitta rätt HR-konsult för långa eller korta projekt.

Vårt nätverk består av kompetenta och erfarna proffs som vet hur ditt unika HR-projekt ska genomföras. Vi är specialister på att matcha marknadens bästa HR-konsulter med rätt projekt.

HR-kompetens för alla scenarion

Alla HR-projekt är olika och vi hjälper er att identifiera vilka specifika HR-kompetenser som är nödvändiga, våra projektledare och specialister tar sedan över rodret och leder er genom om hela projektet eller under avgörande punktinsatser.

Active HR hjälper dig fylla HR-roller av både strategisk och operativ karaktär. Utveckla eller utred ett särskilt HR-område, hyr en agil projektledare till teamet, avlasta er nuvarande HR-funktion under projekttid eller välj våra paketerade HR-tjänster.

Det här kan vi hjälpa er med!

  • HR-transformation
  • Kompetensförsörjning
  • Performance Management
  • Talent Management
  • Arbetsmiljö
  • Avveckling & omställning
  • Arbetsrätt & förhandling
  • Lön & belöning (Comp & Ben)

Våra paketerade tjänster:

  • HR-analys av HR:s funktionsområden
  • HR-planläggning mot affärsmålen

Vi kan HR

Anlita ett proffs
till nästa HR-projekt