HR-projekt

HR-projekt med människan i centrum

Ett lyckat HR-projekt kräver rätt expertis.

Vi ror dina HR-projekt i hamn

Står organisationen inför ett omvälvande HR-projekt? Saknas lämpliga kunskaper inhouse? Oavsett om det rör sig om ett omfattande förändringsprojekt, ledningsutveckling, ett mångfaldsprojekt eller nyrekryteringar är det lämpligt, för att uppnå bästa möjliga resultat, att ta in en fullfjädrad expert.

Det är här Active HR kommer in i bilden – vi är specialister på att matcha marknadens bästa HR-konsulter med rätt HR-projekt. Lång- eller kortvariga uppdrag, vårt HR-community innefattar kompetenta och erfarna proffs som vet hur ditt unika HR-projekt ska genomföras.

HR-kompetens för alla scenarion

Alla HR-projekt har varierande behov. Vi hjälper er identifiera vilka specifika HR-kompetenser som är nödvändiga för att rulla ut projektet ifråga, våra projektledare och specialister tar sedan över rodret och leder er genom om hela projektet eller gör avgörande punktinsatser.

Active HR hjälper dig fylla HR-roller av både strategisk och operativ karaktär. Utveckla eller utred ett särskilt HR-område, hyr en agil projektledare till teamet, avlasta er nuvarande HR-funktion under projekttid eller välj våra paketerade HR-tjänster.

HR-projekt där vi finns som stöd:

  • HR-transformation
  • Kompetensförsörjning
  • Performance Management
  • Talent Management
  • Arbetsmiljö
  • Avveckling & omställning
  • Arbetsrätt & förhandling
  • Lön & belöning (Comp & Ben)

Våra paketerade tjänster:

  • HR-analys av HR:s funktionsområden
  • HR-planläggning mot affärsmålen

Vi kan HR

Anlita ett proffs
till nästa HR-projekt