Hur löser man ett svårt samtal utan att såra kollegan?

 

I sommarvärmen, när det är lika varmt ute som inne, då ventilationen kanske inte fungerar som den skall och alla har varmt kan lukter av kollegor märkas av lättare. En annan orsak, förutom värmen, är att vi numera satsar på öppna kontorslandskap istället för egna kontor.

Om kollegan luktar..

Vad skall man ta sig till om man har en kollega som luktar? Vi har ju alla mött dem. Personer med dålig andedräkt som får oss att omedelbart rygga tillbaka, och dem som luktar svett så vi inte vet vart vi skall ta oss. Vad är chefens ansvar i det hela?

 

Eftersom det inte finns något regelverk om hur mycket det får lukta på en arbetsplats, blandar sig inte Arbetsmiljöverket i hygienproblem orsakade av människor. Däremot finns krav på tillräcklig ventilation i kontorsmiljö och dessa krav bygger på att människor i kontorsmiljön skall finna luktnivån acceptabel. Den acceptabla nivån tar då bort mycket av de lukter som vi människor utsöndrar och därmed påverkas inte alla av en persons lukt på samma sätt.

Vad gör man?

Vad skall man då göra om man hamnar i en sits med en kollega eller medarbetare som luktar? Det viktiga är att involvera personen så snabbt som möjligt och att hen får chansen att förklara sig.

 

  1. Hänvisa inte till vad som pratats bakom personens rygg om hens lukt, och kom inte med hypoteser om vad som kan vara orsaken till lukten.
  2. Förklara hur du själv upplevt lukten och diskutera ifall personen känner igen det.
  3. Ta samtalet i ett avskilt rum och förvarna gärna kollegan om att du vill ta upp ett mer känsligt ämne.
  4. Se till att själv inte vara stressad och ha mycket i tankarna till samtalet. Avsett gärna mycket tid för samtalet.
  5. Var ärlig och tydlig i ditt framträdande. Att linda in sanningen eller prata om något helt annat i mellan gör enbart er båda förvirrade.
  6. Skulle det vara så att personen ifråga inte kan relatera till det du säger kan det vara bra att bli mer specifik och komma med förslag hur lukten kan förbättras. Kom ihåg att vara lyhörd!
  7. Sätt aldrig fram deodorant eller tandkräm på personen skrivbord eller ge antydan om ett problem!
  8. Kommer inte du någon vart själv ska du ta ärendet vidare till chefen.

 

Det bästa är ju ifall chefen tar ett sådant svårt samtal med den anställda och inte blandar in kollegor i det. Detta kan dock bli jobbigt för personen ifråga då det blir mer tydligt att andra kanske klagat. Däremot, har du som kollega en bra relation med personen är det bättre att du tar upp saken direkt med personen. Ibland kan det också vara så att chefen sitter på en annan ort eller ett annat land och därmed blir det än enklare för en kollega att ta sig an ärendet.

 

Jag kommer ihåg när vi under studietiden hade en kurs som hette svåra samtal och under hela kursen fokuserade vi på svåra samtal av olika slag, däribland om kollegor luktade. Det viktigaste är att inte skämma ut personen något mer. Att bli kallad till samtal om hygien känns jobbigt som det är. Det blir också bättre att nämna saken lätt eftersom det finns faktiska orsaker till lukt utöver utebliven tandborstning.

Ibland kan exempelvis dålig andedräkt bero på mediciner istället för mat och svettlukt av någon sjukdom eller enbart det faktum att man utsöndrar mer svett än andra och vanliga knep inte hjälper. Det är bra att göra personen medveten om saken för att hen skall kunna söka hjälp eller ändra sina metoder.

 

/Theresa för Active-HR