Distansarbete

Flexibilitet – jobba hemifrån – distansarbete

stock-photo-nature-travel-cloud-mountain-tranquility-peace-beauty-clouds-girl-c1d72e44-1e1c-46f5-82d1-2d86d613926f

För många betyder flexibilitet på arbetsplatsen möjlighet till jobb hemifrån och flexibla arbetstider utöver de rådande kontorstiderna. Att jobba hemifrån kan ju likställas med distansjobb och distansjobb kan i princip vara hur långt från kontoret som helst, eller hur? Det börjar ju bli trendigt med att jobba på kontorshotell och därmed ge medarbetarna möjligheten till arbete hemifrån, snart är det nog lika trendigt att anställa från andra orter eller länder med avseende för distansjobb.

 

Effektivt och flexibelt, eller?

Det finns fördelar med den sortens flexibilitet, det vill säga möjligheten till att jobba distans. Arbetsgivaren får fler synpunkter på det utförda arbetet och i vissa fall kan medarbetarna även bli mer effektiva av att arbeta på distans – är distans sedan hemifrån, på annan ort eller annat land. Utöver effektivitet utifrån fler synpunkter på arbetet kan distansarbete och därmed flexiblare arbete ge medarbetarna möjlighet att jobba utifrån egna behov. Exempelvis är kanske inte en nattmänniska som effektivast klockan åtta på morgonen men når sin fulla potential kring tio istället.

 

Inte för alla

Distansarbete är definitivt inte för alla, varken arbetsgivare eller -tagare. Som arbetstagare kan det lätt bli ensamt. När man inte jobbar på kontoret med de andra är man inte en del av gänget på samma sätt heller. Man får inte den kontakten med de andra som man skulle fått om man jobbade med dem varje dag. Är man en väldigt social person och behöver en daglig dos av människokontakt kanske man ska se över detta alternativ, att jobba på distans, en extra gång.  För arbetsgivare handlar det väldigt mycket om tillit. Som arbetsgivare måste du kunna lita på dina medarbetare och tro på att arbetet blir utfört, trots att du inte ser dem jobba. I många fall kanske arbetstagaren ändå behöver befinna sig på plats minst någon gång i veckan om arbetsuppgifterna är av det slaget, då skulle inte distansarbete heller fungera.

Trots att tillit är den allra viktigaste byggstenen för att få distansarbetet att fungera, finns ändå några andra saker som man som arbetsgivare behöver ha i åtanke om man vill lyckas med detta. Nedan följer en lista på fyra punkter:

 

  1. Tydliga mål och struktur på arbetet. Det är extremt viktigt att ha tydliga mål och en struktur på hur arbetet skall utföras. Vad om det är en tidsskillnad mellan kontoret och där medarbetaren befinner sig, hur gör man då med möten? Hur sköter man avstämning? Vilka mål har medarbetaren och i vilken takt ska dessa mål vara uppfyllda? Finns det regler på vad som händer om målen inte nås?
  2. Mät resultat. Hur tråkigt det än låter måste resultaten mätas och även här behövs en struktur och tydliga regler. Hur mäts resultatet? Är båda införstådda på detta?
  3. Kommunikation. Kanske låter som tjat redan vid det här laget då allt handlar om kommunikation men det är ytterst viktigt att diskutera om hur ni kommer kommunicera med varandra framöver. Sköts det via Skype eller telefon? Mejlar ni eller ordnar ni fysiska möten?
  4. Prova på period. Det går alltid att prova på och inser man sedan att det inte fungerar så gör det inte det. Därför måste man ha tydliga regler kring vad som sker om det inte skulle fungera, trots allt.

 

/Theresa för Active HR