Befinner vi oss i ett paradigmskifte- Agil HR kan hjälpa dig!

Vi lever i en snabbt föränderlig samtid som ställer krav på organisatorisk flexibilitet och erbjuder stora utvecklingsmöjligheter.

Nivåerna av variation, osäkerhet, komplexitet och mångtydighet är högre i våra organisationer än aldrig förr. Samtidigt förväntar sig våra medarbetare mer från sitt arbete än “bara” en lön i slutet på månaden.

Det räcker inte längre med innovativa produkter, vi behöver tänka annorlunda och skapa mer innovativa, flexibla och anpassningsbara organisationer generellt. Vi behöver hitta nya sätt att leda och driva organisationsutveckling. Här har HR en viktig roll!

 

Endagars grundkurs i Agil HR

Kursdagen i Agil HR visar på nya sätt att arbeta, där människor och interaktioner värderas högre än processer och verktyg, och där svar på förändring är viktigare än att följa en plan.

Vi diskuterar hur vi kan tänka större, bredare och i linje med vår samtid och framtid. Hur vi kan förbereda och rusta våra organisationer så att vi kan möta morgondagens medarbetare, skapa engagemang och bidra med värde för våra kunder och användare.

Denna endagarskurs är en bra start för att sedan bredda sig med certifieringskursen. Detta gör vi via en blandning av teori, diskussion och övning.

När dagen är slut ska ni ha fått kunskap om:
• Vad är Agil, Business Agility och Agil HR?
• Skillnader mellan Agilt och traditionella sätt att arbeta
• Exempel på hur vi kan arbeta agilt inom HR
• Lärande, experimenterandet och hållbara organisationer
• Vi kikar på några Agila metoder
• Exempel på framgångsfaktorer och fallgropar
• Var kan man starta?

 

Målgrupp

Endagars-kursen i Agil HR är designad för dig som arbetar med HR och personalfrågor exempelvis HR-chefer, HR business partners, HR-specialister, linjechefer, verksamhetschefer och konsultchefer i både privat och offentlig sektor.

 

Pris

Förmånligt pris om 4500 sek (ordinarie pris 7500)

 

*Skriv en kommentar eller kontakta Eva Ruthberg på Linkedin om du vill vara med!