Semesterlöneräkning som allt fler lönesystem tar hand om och vi inom HR glömmer bort

Så var det dags igen – semestertider!

Med semestertider kommer även semesterlön. Semesterlönen betalas ut efter två olika beräkningsmodeller beroende på anställning – sammalöneregeln och procentsregeln.

Så gott som alla företag har numera ett lönesystem som räknar ut lönerna åt de anställda, vilket hjälper till så att det inte blir fel. Ett lönesystem förklarar dock inte hur det hela går till, vad som är semesterlön och hur den räknas ut, när de anställda undrar.

Sammalöneregeln

Om en anställd har fast vecko- eller månadslön räknas semesterlönen genom att använda sammalöneregeln. Den betalas ut, när det är semesterdags, full lön med ett semestertillägg.

Omfattas man av kollektivavtal beräknas semestertillägget vanligen som 0,8% gånger den aktuella månadslönen per dag. Med aktuell månadslön menas givetvis den lön man hade när man tog ut semestern. Den angivna procenten beror helt på kollektivavtalet man omfattas av och därmed gäller det att hålla koll på sitt eget kollektivavtal för exakta beräkningar.

Om man däremot inte omfattas av kollektivavtal beräknas semestertillägget 0,43% av den aktuella månadslönen för varje semesterdag. Den procentsatsen är reglerad av lagen och kan inte ändras.

Hur räknar man då?

Exempel på kollektivavtalsreglerad semesterlön:

Den anställda har en månadslön på 25 000 SEK. Varje semesterdag medför ett semestertillägg på 0,008 x 25 000 = 200 SEK.

Den anställda har 25 dagars semester om året och tar ut allt på en gång: 0,008 x 25 000 x 25 = 5000 SEK

 

Exempel på icke-kollektivavtalsreglerad semesterlön:

Den anställda har 25 000 SEK i månadslön. Varje semesterdag medför då ett semestertillägg på 0,0043 x 25 000 = 107,5 SEK.

Den anställda har 25 dagar semester vilket då räknas ut genom uträkningen: 0,0043 x 25 000 x 25 = 2687,5 SEK

När kommer den då?

Semesterlönen betalas vanligtvis ut månaden efter semestern är uttagen.

 

Har man däremot anställda som arbetar i varierande utsträckning under olika perioder, exempelvis timanställda, är det aktuellt att använda procentsregeln. Semestertillägget enligt procentsregeln räknas ut genom att ta hela lönen under intjänandeåret, det vill säga mars-april, och räkna ut vad 12% av den summan är. Summan av det blir den intjänade semesterlönen för den anställda.

Många företag väljer att betala ut denna 12% i delar genom året för att slippa ha skuld åt den anställda om hen skulle sluta. På mitt föregående jobb gillade inte vår ekonomichef överhuvudtaget idéen att vi hade större summor att betala åt timanställda i dennes slutlön, varpå regeln var att den timanställda fick sitt semestertillägg varje månad. Då räknades tillägget på 12% utav månadens lön.

Intjänande året är enligt svensk semesterlag från mars till april påföljande år. Detta kan dock ändras enligt företagsavtal och vissa har intjänande året från januari till december. Förändringar av denna sorten hör inte vanligtvis till förutom om företaget är globalt, eftersom genom ett intjänande år som våra vanliga år är det lättare att hålla koll på alla sina verksamma länder. Nästintill alla länder utanför Europa och inom Europa har ett intjänande semesterår från januari till december.

Hur har ni det på era företag? Tjänar ni in semester från mars till april? Får ni semestertillägget en gång om året eller utefter använd semester? Vad tycker ni om Sveriges semesterlönesystem?

Theresa för Active HR