Stress är inte bara dåligt utan har en tendens att förbättra vår prestation

Första tanken är negativ

När vi hör ordet stress tänker vi direkt på något dåligt. Stress för oss är negativt och en dålig del av vår vardag. Alla stressade varvar ner och slappnar av och vi undviker till högsta möjliga mån att bli stressade. Det är ingen skillnad med vem vi pratar med; forskare eller läkare, som stressad är man illa ute.

Till och med hälsosamt med lite stress

Stress i sig är inte dåligt eftersom vi alla behöver vara lite stressade ibland. Det är till och med hälsosamt med lite stress. Det är mängden och längden på den stressiga perioden som blir ohälsosam, på grund av hur kroppen reagerar på stress. Exempelvis går stress att dela upp i färger jämfört med trafikljus. All stress som är grön är hälsosam stress och trots ordet stress ger den gröna stressen energi till oss. Det kan handla om träning, middagsbjudningar och så vidare. Den gula stressen är ett mittemellan ting. Varken bra eller dålig, medan den röda stressen är dålig. Vi behöver fylla vårt liv med alla dessa tre färger och hålla dem i balans. Det blir inte bra att ha för mycket grönt eller för mycket rött. Har vi en tid väldigt mycket röd stress i vårt liv som exempelvis stor deadline på jobbet, blir det bra att återhämta sig med en lika lång tid av mycket grön stress.

Ni förstår poängen?

Olika typer av stress

Jag har precis förklarat att röd stress är dåligt. Den röda stressen är då hjärtat slår snabbare, andningen ökar och blodkärlen drar ihop sig. Ändå vill psykologen Kelly McGonigal påstå att just denna dåliga stressen faktiskt är bra och hjälper oss prestera bättre.

Hon gjorde en forskning om stresstest där deltagarna fick två uppgifter; första var att hålla en presentation inför en grupp människor som skulle bedöma presentationsförmågan och den andra var att göra ett matematikprov. Vid båda uppgifterna mättes fysiska reaktioner på deltagarna, bland annat hjärtverksamhet, andning och kroppstemperatur. Dessutom hade man avsiktligt tillsatt faktorer för att åstadkomma stressreaktioner under presentationen så som starka spotlights, kort förberedelsetid och en publik som inte yttrade en enda positiv återkoppling eller reaktion.

Resultatet var exakt det som förväntades, blodkärlen drog ihop sig så att blodtrycket höjdes, andningsfrekvensen ökade och så vidare.

Kontrollgruppen fick göra samma sak men till skillnad från testgruppen fick de veta i förväg vad de hade att vänta sig kroppsligt och vad det var som kroppen syftade på genom att reagera på det sättet. Eftersom kontrollgruppen visste att reaktionen inte var farlig vidgades deras blodkärl istället för drog ihop sig trots att andningsfrekvensen ökade en aning ändå. Kelly ville bevisa att om man pratar positivt om stress som att reaktionen deltagarna kommer att uppleva är kroppens sätt att sätta gaspedalen i botten och skapa ett grundämne för att klara av uppgiften bättre, då tar inte skräcken över utan snarare vinnarskallen.

Stress hjälper oss att prestera

Med denna studie vill Kelly bevisa att stress faktiskt hjälper oss prestera bättre men vi har förklarat åt våra hjärnor att stress är dåligt som i sin tur paralyserar oss när vi väl blir stressade. Om inte allt vi pratade om stress var så negativt, kunde vi ta till vara nyttan med stressens kroppsliga reaktioner i vårt arbete.

Med det sagt, är en långvarig stress fortsatt inte bra!

/Theresa för Active HR